Va informam ca în ședința Consiliului U.N.B.R din 17-18 martie 2023 au fost adoptate o serie de hotărâri, unele dintre aceste se refera in mod direct la sistemul C.A.A.

1) Prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 327/17 – 18 martie 2023 s-a aprobat ca, punctajul mediu anual al asiguratului aferent contribuțiilor facultative achitate în baza prevederilor art. 11 lit. b) din Legea 72/2016 sa se calculeaze separat. Astfel punctajul mediu anual utilizat la calculul pensiei conform art. 64 alin. (1) din Legea 72/2016 rezultă din însumarea punctajelor calculate potrivit art. 1 și art. 2 și poate depăși 5 puncte

2)Prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 326/17 – 18 martie 2023 a fost aprobată modificarea si completarea Statutului C.A.A.. Au fost aduse modificari la articolele 18,29 si 38 din Statutul C.A.A.

Cele doua hotarari pot fi consultate integral Aici

Conducerea C.A.A.