Casa de Asigurări a Avocaților din România cu sprijinul Baroului Constanța și al Filialei Constanța a C.A.A. a organizat, la data de 13 mai 2022, o întâlnire de lucru cu participarea Decanilor din Barourile București-Ilfov, Brăila, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Harghita, Teleorman, Tulcea și Vrancea, Președințiilor Consiliilor de Administrație din Filialele București-Ilfov, Brăila, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Harghita, Teleorman și Tulcea, precum și a contabililor șefi din aceste filiale.
La întâlnirea de lucru ne-am bucurat de prezența domnului Președinte U.N.B.R. av. dr. Traian-Cornel Briciu și a domnului Vicepreședinte U.N.B.R. av. Cătălin Daniel Fenechiu.
Din partea Casei de Asigurări a Avocaților din România au participat la acest eveniment Președintele Consiliului de Administrație al C.A.A. d-nul av. Mihăiță Bubatu, Vicepreședintele C.A.A. d-nul av. Constantin Cojan, d-na av. Maria Uțescu – consilier C.A.A., d-nul av. Florin Norocel Petroșel – consilier C.A.A.  și Directorul executiv al C.A.A. d-na Ileana Ciutan.
În cadrul întâlnirii s-au purtat discuții despre realitățile, provocările şi perspectivele sistemului propriu de pensii şi asigurări sociale ale avocaților,  realizările Casei de Asigurări a Avocaților în anul 2021, importanța unui mod de lucru unitar la nivelul tuturor filialelor C.A.A.
A fost abordată și propunerea, formulată de C.A.A., privind unificarea fondului de pensii și gestionarea centralizată a acestui fond în condițiile unei inflații ridicate și a obținerii în anul 2021 a unei rate de fructificare a veniturilor sistemului de 3,3% cu mult sub rata inflației.
Întâlnirea a fost interactivă și toți participanții au contribuit cu propuneri, idei, soluții privind investirea diversificată, disciplina financiară, arătând un interes deosebit pentru conturarea unei viitoare strategii, în sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, care să asigure durabilitate și viabilitate sistemului.
Această întâlnire a fost a 5-a și ultima dintr-o suită de întâlniri pe care C.A.A. le-a organizat și la care au participat reprezentanții tuturor barourilor și filialelor din țară.

Conducerea Casei de Asigurări a Avocaților mulțumește tuturor participanților la toate întâlnirile desfășurate și apreciază interesul manifestat și implicarea activă

Conducerea C.A.A