Casa de Asigurări a Avocaților din România a elaborat Planul de control al filialelor C.A.A., pentru anul 2021.
Conform prevederilor Statutului, Casa de Asigurări a Avocaților din România asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activității filialelor C.A.A. în scopul aplicării unitare a legislației în domeniul specific și al realizării integrale a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin.
Departamentul de control din cadrul C.A.A. are competență în efectuarea activității de control la filialele CA.A..
Acțiunile de control reprezintă ansamblul operațiunilor prin care se verifică activitatea desfășurată de către filiale sub aspectul legalității, regularității și oportunității cheltuirii sumelor de bani colectate de la membri asigurați, în vederea identificării și corectării deficiențelor și abaterilor, stabilirii responsabilităților persoanelor implicate, precum și a analizării cauzelor deficiențelor și abaterilor constatate pentru prevenirea repetării lor.
al sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale o sinteză a principalelor drepturi și obligații ale avocaților pentru a veni în întâmpinarea celor interesați cu noutăți, modificări, explicații și exemple de calcul a pensiilor și indemnizațiilor precum și cu Regulamentul de regularizare a contribuțiilor prevăzut de Statutul C.A.A.
Astfel pentru anul 2021 filialele ce vor fi verificate sunt:
Filiala Vâlcea, Vrancea, Covasna, Galați, Prahova, Bacău, Bistrița și Gorj.

Documentul emis de C.A.A privind Planul de Control aici .