Evaluare a fost efectuată în conformitate cu prevederile Directivei nr. 2341/2016 privind activitățile şi supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale şi ale Directivei nr.2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009, privind accesul la activitate şi desfășurarea activității de asigurare şi de reasigurare (SOLVENCY II).
Prezenta evaluare este realizată în conformitate cu structura fondurilor stabilită prin Hotărârea nr. 556 din 15 decembrie 2012 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România.
Raportul include:
-evaluarea anuală a Fondului de Asigurări la nivel național cât şi evaluarea acestuia la nivelul fiecărei filiale.
-evaluarea anuală generală a fondului de pensii şi evaluarea fondului de pensii la nivelul fiecărei filiale în situația actuală, cât şi evaluarea generală a fondului de pensii şi evaluarea fondului de pensii la nivelul fiecărei filiale în condițiile indexării valorii punctului de pensie.
Raportul de față reprezintă o evaluare precisă şi adecvată a obligațiilor de plată şi activelor Casei de Asigurări a Avocatilor, realizată în conformitate cu principiile actuariale şi practicile general acceptate în domeniul pensiilor ocupaționale.
Această evaluare s-a elaborat pe baza datelor individuale ale membrilor, furnizate de către Casa de Asigurări a Avocatilor (CAA), acumulate până în luna decembrie 2020.
Informațiile asupra valorii activelor Fondului, la data elaborării prezentului raport, sunt cele acumulate până în luna decembrie 2020.

Raport Evaluare Actuariala – Fond de Pensii aici .
Raport Evaluare Actuariala – Fond Asigurări aici .