C.A.A. a fost mandatată de Consiliul U.N.B.R să elaboreze un proiect privind plățile facultative.

2021-07-05T13:11:22+00:00iulie 5th, 2021|

Consiliul U.N.B.R. întrunit în ședința din 24 iunie 2021 a mandatat Casa de Asigurări a Avocaților din România, ca până la data de 01.01.2022, să elaboreze un proiect de reglementare, care să fie supus spre aprobare, privind plata contribuțiilor lunare facultative de către avocați, în baza prevederilor art. 11 lit. [...]

Hotărârea nr. 13/2021 a Consiliului C.A.A. privind privind acordarea unei reduceri pentru avocați la complexul balnear Corpore Sano

2021-07-05T12:41:10+00:00iulie 5th, 2021|

În ședința din data de 01.07.2021, Consiliul C.A.A. a adoptat Hotărârea nr. 13/2021 privind acordarea unei reduceri pentru avocati, incepand cu anul 2022, la complexul balnear Corpore Sano. Hotărârea poate fi consultată aici .

Planul de control al filialelor C.A.A., pentru anul 2021

2021-06-30T13:26:50+00:00iunie 30th, 2021|

Casa de Asigurări a Avocaților din România a elaborat Planul de control al filialelor C.A.A., pentru anul 2021. Conform prevederilor Statutului, Casa de Asigurări a Avocaților din România asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activității filialelor C.A.A. în scopul aplicării unitare a legislației în domeniul specific și al realizării integrale a [...]

Anunț important pentru toate Filialele C.A.A.

2021-06-18T11:56:46+00:00iunie 18th, 2021|

Casa de Asigurări a Avocaților din România a elaborat sub numele GHID PRACTIC al sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale o sinteză a principalelor drepturi și obligații ale avocaților pentru a veni în întâmpinarea celor interesați cu noutăți, modificări, explicații și exemple de calcul a pensiilor și [...]

Raport Evaluare Actuariala a sistemului C.A.A pentru anul 2020

2021-06-16T13:37:03+00:00iunie 16th, 2021|

Evaluare a fost efectuată în conformitate cu prevederile Directivei nr. 2341/2016 privind activitățile şi supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale şi ale Directivei nr.2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009, privind accesul la activitate şi desfășurarea activității de asigurare şi de reasigurare (SOLVENCY II). Prezenta [...]

Hotărârea nr. 12/2021 a Consiliului C.A.A. privind procedura de eșalonare

2021-05-25T14:06:18+00:00mai 25th, 2021|

Principalele modificări pe care C.A. al C.A.A. le aduce prin Hotărârea 12/2021 privind procedura de eșalonare a obligațiilor la plată restante la fondurile C.A.A., Hotărârii 1/2020: La art. 1 este reglementată posibilitatea ca de eșalonarea obligațiilor contributive restante la sistemul C.A.A. să poată beneficia și avocații suspendați din profesie pentru [...]

Hot.153/15mai2021 a Consiliului UNBR si corelarea cu O.U.G 226/2020

2021-05-25T13:48:46+00:00mai 19th, 2021|

Având în vedere Hot.153 a Consiliului UNBR din 15 mai 2021, pentru a veni in sprijinul filialelor C.A.A a redactat o serie de precizări metodologice privind corelarea Hot.153 cu O.U.G 226/2020. Documentul transmis în atenția filialelor C.A.A poate fi consultat aici .

Precizări metodologice privind aplicarea O.U.G 226/2020

2021-05-19T14:18:32+00:00mai 13th, 2021|

Precizări metodologice privind aplicarea O.U.G 226/2020 corelata cu O.U.G 30/2020 si O.U.G 32/2020 în propriul sistem de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. Documentul transmis în atenția filialelor C.A.A poate fi consultat aici .

Informare C.A.A. referitoare la problematica ridicată de filiale în aplicarea OUG 226/2020

2021-05-19T14:18:48+00:00mai 11th, 2021|

Având in vedere solicitările venite din partea filialelor, referitoare la problematica ridicată de aplicarea OUG 226/2020. C.A.A. realizat o informare în atenția acestora. Documentul poate fi consultat aici .

Protocol de colaborare între C.A.A. și C.N.P.P

2021-04-28T11:31:12+00:00aprilie 28th, 2021|

În data de 19.04.2021 s-a semnat, între C.A.A și C.N.P.P. , protocolul privind colaborarea în beneficiul membrilor asigurați ai sistemului de pensii al avocaților, pentru evaluarea capacității de muncă de catre C.N.P.P. Pentru a vizualiza protocolul click aici.

Anunț important privind actualizarea si funcționarea aplicației ‘Contul Meu’

2021-04-26T11:51:21+00:00aprilie 26th, 2021|

Începând cu data de 15 aprilie 2021 aplicația ”Contul meu” a devenit funcțională pentru toate filialele. Actualizarea datelor se realizează într-un interval de câteva minute de la data înregistrării în Programul Gestiune a plății efectuate de către avocat aici