Alte drepturi

Indemnizația de care poate beneficia asiguratul aflat în incapacitate de muncă și care nu realizează venituri din profesie

Indemnizația de care poate beneficia avocata pe perioada concediului de sarcină și a concediului de lăuzie.

Este ajutor lunar, în cuantum fix, la care au dreptul asigurații până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani a copilului cu handicap

Este ajutorul de care poate beneficia, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, soțul supraviețuitor, unul din descendenții de grad I ai defunctului sau o altă persoană pentru acoperirea cheltuielile ocazionate de deces