Pensii

Este pensia ce  se cuvine avocaților care îndeplinesc cumulativ, la data pensionării condițiile legale privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare prevăzute de prezenta lege

Este pensia de care pot beneficia avocații care îndeplinesc cumulativ condițiile de pensionare pentru limită de vârstă, stagiu complet de cotizare, au încetat activitatea de avocat și s-au radiat din profesie.

La retragerea definitivă din profesie, asigurații care îndeplinesc condițiile de pensionare pentru retragere definitivă din profesie și au continuat exercitare profesiei după împlinirea vârstei standard de pensionare beneficiază de majorarea punctajului realizat cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv 3,6% pentru fiecare an suplimentar adăugat stagiului de cotizare după împlinirea vârstei standard de pensionare.

Este pensia de care pot beneficia avocații cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare dacă au depășit cu cel puțin 5 ani stagiul complet de cotizare realizat numai în profesia de avocat.  La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se iau în calcul perioadele de stagiu asimilat.

Pensia anticipată se acordă cel mult până la împlinirea vârstei de 70 de ani când, din oficiu, avocatul este radiat din Tabloul avocaților și pensia anticipată se transformă în pensie pentru retragere definitivă din profesie.

Este pensia de care pot beneficia avocații care și-au pierdut total capacitatea de muncă din cauza bolilor obișnuite, a accidentelor de muncă sau a accidentelor care nu au legătură cu munca.

Este pensia de care pot beneficia copiii și soțul supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.