Misiune, strategie, valori


MISIUNE

Casa de Asigurări a Avocaților din România persoană juridică de interes public, autonomă, investită cu personalitate juridică are misiunea de a gestiona sistemul propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale  ale avocaților prin colectarea contribuțiilor și acordarea prestațiilor de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

STRATEGIE

Îmbunătățirea sustenabilității sistemului  de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, a politicii investiționale, a finanțării sistemului pentru creșterea gradului de încredere, a gradului de conformare și a interesului generației de avocați tineri față de beneficiile sistemului.

VALORI

  • Profesionalism și responsabilitate: asumarea deciziilor responsabile și bazate pe profesionalism conduc la schimbări semnificative la nivelul instituției noastre;
  • Creativitate și eficiență: eliminarea barierelor presetate de rutină într-un efort comun și conștient de identificare și promovare a valorilor;
  • Colaborare: întreaga echipă din filiale și de la nivel central a Casei de Asigurări a Avocaților din România împarte aceiași înțelegere a scopului sistemului de demnitate, solidaritate profesională și eficiență.