Începând cu 01 ianuarie 2020 se actualizează pensiile în plată din sistemul de pensii și alte drepturi sociale ale avocaților prin aplicarea valorii punctului de pensie de 1 punct = 1.388 Lei, astfel cum aceasta a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 68 din 13 aprilie 2020.

Diferențele de pensie și de indemnizație de urmaș pentru lunile ianuarie – aprilie 2020, calculate în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 29/29.04.2019 a Consiliului C.A.A., se vor achita odată cu drepturile de pensie pe luna mai 2020.