Comunicat privind aplicarea Legii 249/2023

  • Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților a fost modificată prin Legea 249/2023 în ceea ce privește reglementarea pensiei anticipate.
    Sub imperiul noii reglementări, pensionarii anticipați trec în categoria pensionarilor de limită de vârstă la data împlinirii vârstei standard cu adăugarea stagiului de cotizare realizat în perioada de anticipare și cu eliminarea diminuării pensiei. Aceste lucruri se fac din oficiu. La cererea pensionarului se valorifică și stagiile asimilate.
  • Având în vedere că în acest moment vechea reglementare nu mai produce efecte juridice, fiind abrogată și produce efecte noua reglementare, prin translatarea logică a prevederilor pentru pensionarii care urmează a se pensiona anticipat la cei care deja sunt pensionați anticipat, conform noii reglementării pensionarii de pensie anticipată și care au împlinit la data intrării în vigoare a Legii 249/2023 (27.07.2023) vârsta standard vor fi trecuți din oficiu la pensie de limită de vârstă.
  • Ținând cont de necesitatea abrogării oricăror dispoziții contrare și aplicării prevederilor legale pentru pensionarii cu anticipație în baza legislației anterioare Legii nr. 249/2023, care au împlinit vârsta standard de pensionare înainte de 27 iulie 2023, data intrării în vigoare a modificărilor art. 37 și 38 din Legea nr. 72/2016, Consiliul U.N.B.R., în ședința prin vot electronic din perioada 14-20 septembrie 2023, a hotărât modificarea și completarea Statutului C.A.A. prin adăugarea art. 96 ce conține dispoziții tranzitorii privind aplicarea Legii 249/2023 și abrogarea art. 21 din Anexa 1 la Hotărârea U.N.B.R. nr. 209/18.02.2017 – Regulament pensii.

Hotărârea nr. 17 din 20 septembrie 2023 a Consiliului U.N.B.R. poate fi citită aici .