Consiliul C.A.A. întrunit în ședința din 29 iulie 2021, printre subiectele avute pe ordinea de zi, a abordat diverse problematici referitoare la filiale,  concretizate prin transmiterea unor adrese către acestea.

  1. Referitor la modalitățile de plata a cotelor CAA și comisioanele bancare plătite – Casa de Asigurări a Avocaților din România preocupată de diversificarea modalităților de plată a contribuțiilor de către avocați a analizat situația Filialei București – Ilfov și a constatat existența unor posibilități multiple de plată cu cardul bancar precum și faptul ca aceștia au negociate comisioanele bancare la un nivel destul de mic. Astfel, prin adresa Nr.387/19.08.2021 filialele sunt rugate sa ofere un răspuns  la soluțiile pe care filiala le oferă avocaților pentru plata cotelor de contribuție la sistemul C.A.A. Adresa integrală poate fi consultată AICI
  2. Având în vedere dorința de transparentizare, de informare a membrilor filialelor privind hotărârile și deciziile Consiliilor de administrație, de comunicare facilă,Consiliul de Administrație al C.A.A. consideră necesar ca toate filialele să aibă propriile site-uri, fie ca site-uri independente, fie ca secțiuni dedicate pe site-ul baroului pe lângă care funcționează filiala. Prin adresa Nr.388/19.08.2021 filialele sunt rugate sa comunice demersurile intreprinse în sensul adresei. Adresa integrală poate fi consultată AICI