Consiliul U.N.B.R. întrunit în ședința din 24 iunie 2021 a mandatat Casa de Asigurări a Avocaților din România, ca până la data de 01.01.2022, să elaboreze un proiect de reglementare, care să fie supus spre aprobare, privind plata contribuțiilor lunare facultative de către avocați, în baza prevederilor art. 11 lit. b) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților