Având în vedere expirarea termenului de plată fără perceperea majorărilor de întârziere prevăzut de Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 194/10-11 septembrie 2021 la art. 1 alin. (3) pentru cota de contribuție aferentă indemnizațiilor primite de avocați în baza OUG 30/2020 astfel cum a fost modificată de OUG 53/2020 și completată de OUG 226/2020 și aprobată de Legii 214/2021;
Începând cu data de 01 ianuarie 2022 se percep majorări de întârziere pentru cotele achitate de avocați după această dată aferente indemnizațiilor primite în baza OUG 30/2020 astfel cum a fost modificată de OUG 53/2020 (cota de 25% asupra indemnizației) și aprobată prin Legea 214/2021.
Scadența pentru plata cotelor de contribuție aferente indemnizațiilor este cea stabilită prin art. XIX alin. (9) din OUG 226/2020 ca fiind data la care obligațiile fiscale au termen de declarare şi plată în anul 2021, respectiv 25 mai 2021.
Adresa integrala emisa de C.A.A. poate fi consultata aici .