Principalele modificări pe care C.A. al C.A.A. le aduce prin Hotărârea 12/2021 privind procedura de eșalonare a obligațiilor la plată restante la fondurile C.A.A., Hotărârii 1/2020:

  • La art. 1 este reglementată posibilitatea ca de eșalonarea obligațiilor contributive restante la sistemul C.A.A. să poată beneficia și avocații suspendați din profesie pentru neplată;
  • La art. 6 este prevăzut faptul că angajamentul de plată semnat de avocat constituie titlu executoriu în temeiul legii;
  • Art. 9 introduce obligațiile debitorului pe perioada derulării eșalonării la plată:
    – să declare și să achite, potrivit legii, obligațiile contributive, cu respectarea termenelor de plată, începând cu data comunicării deciziei de eșalonare la plată;
    – să achite diferențele de obligații contributive rezultate din declarațiile rectificative;
    – să respecte cuantumul și termenele de plată din graficul de eșalonare.

Pe lângă aceste obligații în hotărâre se prevede ce se întâmplă cu majorările de întârziere pe perioada eșalonării.
Dacă avocatul nu își respectă obligațiile asumate pe perioada eșalonării intervine pierderea valabilității eșalonării la plată care se constată prin decizie (Anexa nr. 6 nou introdusă). Decizia este emisă de autoritatea competentă din sistemul C.A.A. și este comunicată debitorului.
Împotriva deciziei de eșalonare la plată și a deciziei de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată debitorul poate introduce, în termen de 15 zile, contestație care se soluționează de C.A.A. conform prevederilor art. 89 alin. (2) din Statutul C.A.A.

Director executiv C.A.A.,
Ileana Ciutan

Hotărârea și anexele sale pot fi consultate aici .