Pentru punerea în aplicare, în mod unitar, a modului de calcul privind indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă din sistemul C.A.A., în ședința din 25 Ianuarie 2022 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului C.A.A. Nr. 1/2022 procedura de calcul aplicabilă întregului sistem.
Hotărârea adoptată de C.A.A. poate fi consultata aici .
Procedura aprobată prin hotărâre poate fi consultata aici .