Cu ocazia Congresului Avocaților din 09-10 iunie 2023, C.A.A. a realizat un raport complet, insotit de anexe, ce vor fi supuse dezbaterilor congresului. Materialele realizate pot fi consultate in cele ce urmeaza:

1.Raportul C.A.A. pentru anul 2022 aici .
2.Raportul Comisiei de Cenzori a C.A.A. pentru anul 2022 aici .
3.Centralizatorul de deconturi si cheltuieli pentru anul 2022 aici .
4.Centralizatorul cu rezultatele fondurilor sistemului C.A.A. la nivelul anului 2022 aici .
5.Situatia membrilor si a beneficiarilor de drepturi, din sistemul C.A.A., in anul 2022 aici .
6.Situatia privind imobilele si cladirile ce apartin sistemului C.A.A. la nivelul anului 2022 aici .
7.Situatia viramentelor fondului de rezerva pentru anul 2022 aici .
8.Situatia viramentelor cotei de functionare de 1% pentru anul 2022 aici .
9.Indicatorii statistici ai sistemului C.A.A pentru anul 2022 aici .
10.Raportul actuarial privind evaluarea fondului de pensii Aprilie 2023 aici .