În Monitorul Oficial nr. 1202 din 18 decembrie 2021 a fost publicată OUG nr. 130 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative.
Prin ordonanța menționată se aduc modificări modului de calcul și de declarare a impozitului pe venitul din pensii și a contribuției de asigurări sociale de sănătate aferentă venitului din pensii.
-Potrivit art. XXIV pct. 16 din OUG 130/2021 care a introdus art. 1573 în Legea 227/2015 privind Codul fiscal, coroborat cu art. XXIV pct. 18 din același act normativ care a modificat art. 168 alin. (1) și alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, Casa de Asigurări a Avocaților prin Filialele sale, are obligația de a calcula și a reține la sursă contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din pensii, pentru partea care depășește suma lunară de 4.000 de lei.
Calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul respectiv asupra părții ce depășește suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.
-Pentru veniturile din pensii mai mici de 4.000 lei se calculează numai impozit pentru suma ce depășește 2.000 de lei lunar.

Având în vedere prevederile art. 72 alin.(1) lit. b) din Statutul C.A.A. și ale art. 50 din Regulamentul de pensii Filialele C.A.A. au obligația să efectueaze plata pensiilor doar în baza datelor comunicate de C.A.A, să rețină din pensii contribuțiile sociale obligatorii și impozitul pe venit.
Comunicatul integral emis de C.A.A. poate fi consultata aici .