Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților are ca obiective asigurarea pensiilor avocaților și acordarea unor alte drepturi de asigurări sociale.
Consiliul de Administraţie al C.A.A. analizează anual starea sistemului, stabileşte strategia sistemului pe baza rapoartelor periodice de evaluare actuarială şi propune Consiliului U.N.B.R. indicatorii sistemului în funcţie de nevoile curente şi de perspectivă ale sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.
În şedinţa Consiliului de Administraţie al C.A.A. din data de 23 noiembrie 2021 au fost aprobate, urmare a analizării, propunerile privind indicatorii sistemului pentru anul 2022.
Propunerile au fost înaintate spre aprobare Consiliului U.N.B.R. și pot fi consultate: ”Propuneri pentru indicatorii din sistemul CAA” și ”Referat privind indicatorii din sistemul CAA”
De asemenea poate fi consultat și Raportul de analiză actuarială realizat în anul 2020 și intitulat ”Studiu de solvabilitate al sistemului”

Conducerea C.A.A.