În graficul de mai sus este reprezentată distribuţia pe vârste a fondului de pensii la momentul actual. Valorile sunt calculate pe baza portofoliului actual de participanţi.