Graficul de mai sus prezintă structura actuală a fondului pe tipuri de participanţi ai sistemului.