În graficul de mai sus este descrisă distribuţia pe vârste a veniturilor individuale medii ale membrilor, aferente contribuțiilor depuse. Valorile pe vârste sunt calculate pe baza datelor istorice, actualizate în prezent, ale veniturilor membrilor actuali ai fondului de pensii.