Distribuţia pe sexe a fondului în momentul actual, calculată pe baza portofoliului actual de participanţi, este reprezentată de graficul următor.